Γαλάζιες Σημαίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES 2017

1. CLEAN UP THE MED

2. Καθαριότητα παραλίας και χώρων γύρω απ’ αυτήν από το προσωπικό του Δήμου - Cleaning of the beach and its surroundings from the personnel of Municipality of Aigio.

3. Εθελοντικός Καθαρισμός ακτών του Δήμου - Voluntary Cleanup of the municipality

4. Ενημέρωση μαθητών Σχολείων για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες - Update schoolchildren for the Blue Flag program

5. Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης – Development of ecological awareness

6. Αποκομιδή απορριμμάτων – Garbage gathering

Undefined