Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση(16/02/2017)