ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: 2691360600-2691022200

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

-Καλογερόπουλος  Δημήτριος

mayor@aigialeia.gov.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Fax: 26910-62614:

-Τριανταφύλλης Ανδρέας 26913-60602, 26913-60603

contact@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ:

-Ντίνος Γεώργιος: 26913-60640

gdinos@aigialeia.gov.gr

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :

-Ψυχράμη Σταυροπούλου Βασιλική: 26910-25555 εσωτ. 150

vpsichrami@aigialeia.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ & Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ :

       -Σταυροπούλου Μαρία: 6983-220660

      maria.stavropoulou@taigialeia.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

-Καλαμίδας Δημήτριος: 26913-60607

dkalamidas@aigialeia.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

-Καραίσκος Νικόλαος: 26910-23914 εσωτ. 155

nkaraiskos@aigialeia.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:

-Μαρινόπουλος Παναγιώτης: 26913-60605

pmarinopoulos@aigialeia.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ:

-Βαρδάκης Ευστράτιος: 26910-60951

svardakis@aigialeia.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

-Ρούσσος Γεώργιος 26910-21648

      ggram@aigialeia.gov.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Fax: 26910-26383

-Μπέσκος Γεώργιος 26910-61063, εσωτ. 5

-Κουρής Παναγιώτης 26910-61063 εσωτ. 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

-Τσουκαλά Διονυσία 26910-68520

admin@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: Fax: 26910-26742

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Σχίζα Κωνσταντίνα 26910-20020 εσωτ. 4

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ:

-Μουρίκη Ελπινίκη 26910-20020 εσωτ. 1

-Αγγελόπουλος Παναγιώτης 26910-20020 εσωτ.1

-Κουνάβη Αικατερίνη 26910-20020  εσωτ.1

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ:

-Αναργύρου Αγγελική 26910-20020 εσωτ.3

-Γιούπη Παναγιώτα     26910-20020 εσωτ.3

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Fax: 26910-29800

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Μουγκάση Κωνσταντίνα 26913-60641

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

-Χριστόπουλος Παναγιώτης 26913-60642

-Νιγιάννη Θεώνη 26913-60648Δημοτική Κοινότητα Αιγίου)

-Βλέμμας Γεώργιος 26913-60647

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

-Σαλαμούρα Αγλαϊα 26913-60643

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.:

-Παραρά Δέσποινα 26913-60640

-Μαυροπούλου Μαρία 26913-60645

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Fax: 26910-29747

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαλαμούρα Μαρία 26910-29279

-Αλεξόπουλος Παναγιώτης   26910-29279

-Κότσιφα Ιωάννα                  26910-29279

-Καλαντζή Βασιλική             26910-29279

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Fax: 26910-26742

-Μαραγκός Κωνσταντίνος           26910-20020 εσωτ. 2

-Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης 26910-20020 εσωτ. 2

-Μπαλή Βασιλική                         26910-20020 εσωτ. 2

ΚΛΗΤΗΡΕΣ:

-Κοντεσοπούλου Αικατερίνη           26910-21648

-Σταματόπουλος Γεώργιος             26910-21648

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας - ΠΕΟ Πατρών - Αθηνών, Ροδοδάφνη)

Fax: 26910-74296

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

-Νικολούλια Ιωάννα 26913-60817

anaptixi@aigialeia.gov.gr

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας - ΠΕΟ Πατρών - Αθηνών, Ροδοδάφνη)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΑναγνωστόπουλος Μιχάλης, 26913-60815

-Κανελλής Παναγιώτης 26913-60821

-Νταβαντζής Δημήτριος 26913-60830 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας - ΠΕΟ Πατρών - Αθηνών, Ροδοδάφνη)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Ρέππα Ελευθερία 26913-60809

-Κουτσούκου Μαρία 26913-60809

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

(Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

Fax: 26910-26026

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Θεοδώρου Αγγελική 26910-61063 εσωτ.1

-Σταματόπουλος Αριστομένης 26910-61063 εσωτ. 1

-Τζίφα Κωνσταντίνα 26910-61063 εσωτ. 1

-Καρανικόλας Δημήτριος 26910-61063 εσωτ.1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Fax: 26913-60650

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ26913-60650

oikonomiko@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μανέτας Κωνσταντίνος 26913-60621

-Παναγοπούλου Φωτεινή    26913-60625

-Λεοντίου Νικόλαος            26913-60628

-Νικολακόπουλος Φώτης    26913-60616

-Δαβανέλλου Λαμπρινή      26913-60627

-Λινάρδος Νεκτάριος          26910-60623

-Κωνσταντοπούλου Γρηγορία

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: 

-Λεύκελη Χρυσούλα 26913-60653

-Φουντοπούλου Χρυσαυγή 26913-60654

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Μπρατσολιά Σταυρούλα 26913-60624

-Ανδριοπούλου Ευφροσύνη             26913-60658

-Μεντζελοπούλου Γεωργία             26913-60607

-Παπασημακοπούλου Αργυρούλα  26913-60629

-Τσερεντζούλια Αναστασία            26913-60659

-Πολυδώρου Λουκία                        26913-60620

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Τρίτσα Αικατερίνη 26910-61733

        -Ραμπαβίλα Μαρία 26910-22978

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαββοπούλου Θεοδοσία 26913-60631

-Σπυροπούλου Ελευθερία                 26913-60632

-Μιχαλόπουλος Βασίλειος                 26913-60633

-Κολοκούση Σταματίνα                      26913-60637

-Πατρικίου Αλεξάνδρα                       26913-60638

-Παλάσκα Μαρία-Μιράντα                 26913-60639

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Fax: 26910-21320

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Καΐτσας Δημήτριος 26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 5

pronoia@aigialeia.gov.gr

-Κούρτη Αμαλία                        26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 5

-Βλασσοπούλου Σοφία             26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 6

-Παπαχριστοπούλου Μαρία    26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 1

-Χατζής Σπύρος                       26910-26136, 26913-26137 εσωτ. 3

-Κέντρο Κοινότητας                 26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 2

- Ψυχολόγος                             26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: FAX: 26910-68610

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καράμπελας Λεωνίδας 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 121

texniki@aigialeia.gov.gr

-Ηλιοπούλου Κωσταντία     26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 123

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 135

-Δρύλλης Βασίλειος               26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 132

-Ντόκος Ηλίας                        26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 131

- Παπαδοπούλου Πηνελόπη   26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 136

-Ράπτη Δέσποινα             

-Σταυρουλόπουλος Κων/νος  26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 137

-Λαλιώτη Καίτη                      26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 141

-Σταθουλια Μαρία                  26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 145

-Καλαντζής Αθανάσιος          26910-26454 (Αποθήκη)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Δαφνοπούλου Χριστίνα 26910-25555,26910-23914,26910-68608 εσωτ. 139

-Γκιώνη Χριστίνα      26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ.144

-Λιοφάγος Χρήστος  26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 138

- Τσάκαλης Ηλίας    26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ.148

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κουρτάκης Φώτης 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 149

-Ανδριοπούλου Γεωργία      26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 126

-Κατσιγιάννη Άννα               26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 146

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Προσελέντης Σπύρος 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 143

kathariotita@aigialeia.gov.gr

-Σάττα Μαρία 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 142

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Αλεξοπούλου Φωτεινή 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 129

 -Μιχελουδάκη Καλλιόπη 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 128

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: -Κομνηνού Ελένη 26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 120

-Μιχαλόπουλος Παναγιώτης       26910-26454 (Αποθήκη)

-Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος 26910-26454 (Αποθήκη)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Στεφανίδης Χαράλαμπος 26910-25555, 26910-23914,26910-68608 εσωτ. 130

politikiprostasia@aigialeia.gov.gr

-Τρίψας Χρήστος                   26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 124

-Γαβαθόπουλος Θράσος        26910-25555,26910-23914,26910-68608 εσωτ. 127

-Κοντεσοπούλου Μαρία         26910-25555,26910-23914,26910-68608 εσωτ. 134

-Παλαιολογοπούλου Ακριβή  26910-25555,26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 125

-Χρηστιά Χρυσούλα               26910-25555, 26910-23914, 26910-68608 εσωτ. 125

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ fax: 26910-61542

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

-Τσιγκρής Ανδρέας 26913-62111 26913-62108

domisi@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κουρκούλης Πέτρος 26913-62113

-Σπυρόπουλος Κων/νος     26913-62128

-Ταραπέρας Χαράλαμπος  26913-62117

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:

-Χρύσανθου Ασπασία 26913-62100

-Ξηρού Γεωργία           26913-62114

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Τζαλαβρά Ματίνα 26913-62120

-Σκαλιδάκης Μιχαήλ          26913-62126

-Σελαλματζίδης Νικόλαος 26913-62124

ΚΕΠ ΑΙΓΙΟΥ           Fax: 26910-68394

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

-Ματθαίου Λιάνα 26913-60906

d.aigiou@kep.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μητρόπουλος Άγγελος 26913-60729

-Σταθακόπουλος Σωτήριος 26913-60907

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Παμπούκη Ανθή 26963-60300

-Καραμάνος Χρήστος 26913-60903

-Τσουκαλάς Γεώργιος 26913-60901

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ FAX: 26960-39010

aigeira@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Παναγιωτοπούλου Ειρήνη 26963-60112

-Γιαννοπούλου Ελένη 26963-60111

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Μαθέ Αννιώ 26963-60113

ΚΕΠ Αιγείρας: FAX: 26960-39061, 26960-39010

-Σωτηροπούλου Αθανασία 26963-60117

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ FAX: 26960-22944

akrata@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Αναστασίου Βασιλική 26963-60200

-Πεσματζόγλου Σοφία 26963-60215

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: 

-Μαλαβέτας Ιωάννης 26963-60203

-Σπανός Ιωάννης 26963-60212

-Χατζηγρηγορίου Ευτέρπη 26963-60219

ΚΕΠ ΑΚΡΑΤΑΣ: FAX: 26960-29040

-Ρούσου Αικατερίνη 26963-60300

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ FAX:26910-43703

diakopto@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος 26913-60727

-Κοροσιέτη Όλγα                 26913-60730

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Σκλαβιάδη Ελένη               26913-60726

 ΚΕΠ: FAX: 26910-42900

-Κόσσυφας Μιχαήλ               26913-60711

-Τρίψα Ακριβή                       26913-60712

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ: FAX:26910-31940

erineos@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Σπηλιωτοπούλου Ευθυμία 26913-60000

ΚΕΠ:

-Γιαννοπούλου Γεωργία 26910-31802

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ FAX: 26910-71908

sympoliteia@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Τριαντοπούλου Ανδριάννα 26913-60820

-Ταράτσα Νεκταρία 26913-60811

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Ηλιοπούλου Διαμάντω 26913-60831

ΚΕΠ: FAX: 26910-73026

-Σκανδάμη Αικατερίνη  26913-61110

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.)

dikepa@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσουκαλά Μαρία: 26910-68308

Fax: 26910-28210

-Μπατάλη Κωνσταντίνα: 26910-68308

-Μεϊντανάς Άγγελος: 26910-68308

 

Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία"

npdd@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριόπουλος Παναγιώτης: 26910-26694

  Fax: 26910-26667

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 26910-26694

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: 26910-21522,
Fax: 26910-21523

limtameg@otenet.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου: 26910-21522

    - Ευσταθίου Γεώργιος: 26910-21522

    -Γραικιώτου Παρασκευή 26910-21522

 

ΔΕΥΑ: 26910-21526

fax2691020663

deya01@otenet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ (Πρώην Δημαρχείο Συμπολιτείας): 2691360832 - 691360833 - 691360834 - 691360836 - 691360837

 

ΟΓΑ ΑΙΓΙΟΥ 26910-68052