ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας- Νοσοκομειακή Μονάδα Αιγίου - Άνω Βουλωμένο - Τηλ. για ραντεβού 1535

Κέντρο Υγείας Ακράτας - Ακράτα

ΠΕΔΥ- ΑΥΕ - Κλεισούρας 1

Κέντρο Αποκατάστασης Φυσικής Αποκατάστασης Αιγίου Κλ. Οικονόμου Ιατρού - Ν. Πλαστήρα 7