ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο Αιγίου - Όθωνος 43

2ο Αιγίου - Κουτάλης 24

3ο Αιγίου - Π. Χαραλάμπους 3

4ο Αιγίου - Στράβωνος 28

5ο Αιγίου - Παρ. Σελινούντος

6ο Αιγίου - Παρ. Σελινούντος

7ο Αιγίου - Αναπαύσεως 17

8ο Αιγίου - Σταφυδάλωνα Αιγίου

10ο Αιγίου - Σωτ. Λόντου 17

11ο Αιγίου - Αγ. Αθανάσιος

1ο Ακράτας - Ακράτα

2ο Ακράτας - Κραθιό

Αβύθου - Άβυθος Συμπολιτείας

Διακοπτού - Διακοπτό

Ζήριας Καμαρών - Καμάρες

Ερινεού Καμαρών - Καμάρες Ερινεού

Κουλούρας - Κουλούρα Αιγίου

Νικολεΐκων - Νικολέικα

Ροδοδάφνης - Ροδοδάφνη Συμπολιτείας

Σελιανιτίκων - Σελιανίτικα Συμπολιτείας

Τεμένης - Τέμενη Αιγίου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Αιγίου - Γρηγορίου Ε' 1

2ο Αιγίου - Παύλου Μελά 6

3ο Αιγίου - Κούταλης & Προποντίδος

4ο Αιγίου - Οικισμός Μεσσηνέζη

Εσπενινό Αιγίου - Τέρμα Μητροπόλεως

Καμαρών - Καμάρες

Διακοπτού - Διακοπτό

Αιγείρας - Αιγείρα

Ακράτας - Ακράτα

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου - Κλεισούρας

2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου - Αναπαύσεως 48

Εσπερινό Λύκειο Αιγίου - Τέρμα Μητροπόλεως

Γενικό Λύκειο Καμαρών - Καμάρες

Γενικό Λύκειο Διακοπτού - Διακοπτό

Γενικό Λύκειο Ακράτας - Ακράτα

Γενικό Λύκειο Αιγείρας - Αιγείρα

1η Εν. Σχολ. Επ. 1ου ΕΠΑΛ - Αίγιο

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Δημαρχείο Συμπολιτείας

ΑΤΕΙ - Ψαρών 6, Μυρτιά