ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES 2017

1. CLEAN UP THE MED

2. Καθαριότητα παραλίας και χώρων γύρω απ’ αυτήν από το προσωπικό του Δήμου - Cleaning of the beach and its surroundings from the personnel of Municipality of Aigio.

3. Εθελοντικός Καθαρισμός ακτών του Δήμου - Voluntary Cleanup of the municipality

4. Ενημέρωση μαθητών Σχολείων για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες - Update schoolchildren for the Blue Flag program

5. Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης – Development of ecological awareness

6. Αποκομιδή απορριμμάτων – Garbage gathering

7. Κλάδεμα και συντήρηση φυτικού υλικού από το προσωπικό του Δήμου - Trimming of trees and shrubs from the personnel of Municipality of Aigio.

8. Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος – Maintenance of natural environment

9. 5η Ιουνίου - Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος - 5th June - Environmental world day

10. Καθιέρωση της ημέρας στην συνείδηση των πολιτών – Consecrating the day in the citizen’s conscience

11. Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης – Development of an ecological awareness

12. Ανακύκλωση χάρτου, αλουμινίου και γυαλιού - Paper, aluminum and glass recycling

13. Έκδοση φυλλαδίου για την αφύπνιση και συνειδητοποίηση της ανακύκλωσης - Brochure edition for the public awakeness and recycling consciousness.

14. Εξοικονόμηση πόρων, καθαρό περιβάλλον – Saving of natural resources – clean environment

15. Ευαισθητοποίηση κοινού για την ανακύκλωση – Awareness of the public on recycling

16. Δενδροφύτευση από προσωπικό του Δήμου - Tree planting from the personnel of Municipality of Aigio.

17. Εμπλουτισμός φυσικού περιβάλλοντος – Enrichment of natural environment

Ελαιώνας - Πούντα - Διγελιώτικα 2017

         

 

 

 

 

 

 

 

Undefined