Αλιεία

13.03.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αλιείας με το υπ΄αριθ. πρωτ. 899/50884/13.02.2020 (Ορθή επανάληψη 11.03.2020) αποφάσισε την χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου για το έτος 2020.

17.04.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1177/57236/21.03.2019 (ΦΕΚ  Β΄1263/15.04.2019) ανακοίνωσε την Υπουργική Απόφαση περί ''Διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)''

16.04.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1310/71384/05.04.19 ανακοίνωσε την Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

02.01.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ  ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για τη διάσωση των ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 «Οριστική παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».

Μετά από πολύμηνη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αλιέων-ιδιοκτητών και φορέων, που θα τα υποδεχθούν, απεφεύχθη η διάλυσή τους και τα σκάφη αυτά θα εκτίθενται ως μουσειακά εκθέματα.

08.09.2017

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους: Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 της ένωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

 

08.09.2017

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρησης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους: