Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση (5/12/2017)