Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(22/02/2018)