ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγείρας, Ερινεού, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγίου. Τα όριά του συμπίπτουν με την παλαιότερη Επαρχία Αιγιαλείας.

Η έκταση του δήμου είναι 729,42 τ.χλμ. και ο πληθυσμός 49.872 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

Ως έδρα έχει οριστεί το Αίγιο.

Στο δήμο περιλαμβάνονται οι εξής πόλεις και οικισμοί (με τον αντίστοιχο πληθυσμό):

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

2.626

Τοπική Κοινότητα Αιγείρας

1.462

Αιγείρα,η

1.462

Τοπική Κοινότητα Αιγών

338

Αιγαί,αι

70

Αλμυρός,ο

23

Λαμπινός,ο

245

Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων

289

Αμπελόκηποι,οι

228

Παλιοκάτωνα,τα

28

Πιμπαίϊκα,τα

33

Τοπική Κοινότητα Βελάς

23

Βελά,η

23

Τοπική Κοινότητα Εξοχής

34

Εξοχή,η

34

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου

119

Μοναστήριον,το

119

Τοπική Κοινότητα Οάσεως

32

Όασις,η

32

Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου

91

Περιθώριον,το

91

Τοπική Κοινότητα Σελιάνας

52

Σελιάνα,η

52

Τοπική Κοινότητα Σινεβρού

38

Σινεβρόν,το

38

Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου

148

Κασάνεβα,η

5

Χρυσάνθιον,το

143

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

26.523

Δημοτική Κοινότητα Αιγίου

20.664

Άγιος Νικόλαος,ο

23

Αίγιον,το

20.422

Σωτήρ,ο

159

Φωνησκαριά,η

60

Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων

575

Βαλιμίτικα,τα

575

Τοπική Κοινότητα Δαφνών

307

Άγιος Ηλίας,ο

0

Δάφναι,αι

307

Τοπική Κοινότητα Διγελιωτίκων

442

Διγελιώτικα,τα

442

Τοπική Κοινότητα Κουλούρας

704

Κουλούρα,η

704

Τοπική Κοινότητα Κούμαρη

175

Κούμαρης,ο

175

Τοπική Κοινότητα Κουνινάς

479

Αγία Άννα,η

17

Κουνινά,η

387

Μονή Πεπελενίτσης,η

1

Πελεκίστρα,η

11

Πετροβούνι,το

63

Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου

403

Άγιος Ιωάννης,ο

0

Άνω Μαυρίκιον,το

23

Κάτω Μαυρίκιον,το

380

Τοπική Κοινότητα Μελισσίων

343

Λάκκα,η

7

Μελίσσια,τα

317

Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών,η

4

Πυργάκιον,το

15

Τοπική Κοινότητα Παρασκευής

251

Παρασκευή,η

251

Τοπική Κοινότητα Πτέρης

466

Άγιος Ανδρέας,ο

69

Άγιος Παντελεήμων,ο

4

Αχλαδέα,η

152

Κάτω Πτέρη,η

176

Μπουφούσκια,η

61

Πτέρη,η

4

Τοπική Κοινότητα Σελινούντος

449

Σελινούς,ο

449

Τοπική Κοινότητα Τέμενης

1.214

Τέμενη,η

1.214

Τοπική Κοινότητα Χατζή

51

Χατζής,ο

51

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

4.747

Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

66

Αγία Βαρβάρα,η

44

Βουνάκιον,το

22

Τοπική Κοινότητα Ακράτας

1.429

Ακράτα,η

1.393

Παλαιοσταφίδα,η

2

Πύργος,ο

11

Φούρνοι,οι

23

Τοπική Κοινότητα Αμπέλου

213

Άμπελος,η

213

Τοπική Κοινότητα Βαλιμής

31

Βαλιμή,η

31

Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου

51

Βούτσιμος,ο

51

Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης

94

Ζαρούχλα,η

94

Τοπική Κοινότητα Καλαμιά

278

Καλαμιάς,ο

214

Κάτω Ποταμιά,η

12

Ποταμίτικος Γιαλός,ο

52

Τοπική Κοινότητα Κραθίου

615

Γκουμαίικα,τα

133

Κράθιον,το

482

Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου

62

Άνω Μεσορρούγι,το

12

Μεσορρούγιον,το

23

Σόλος,ο

27

Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου

268

Παραλία Πλατάνου,η

268

Τοπική Κοινότητα Περιστέρας

86

Αγρίδιον,το

3

Περιστέρα,η

76

Χαλκιάνικα,τα

7

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου

259

Άνω Ποταμιά,η

7

Κορινθιακό Μπαλκόνι,το

12

Πλάτανος,ο

231

Τσιβλός,ο

9

Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης

130

Παραλία Ποροβίτσης,η

122

Ποροβίτσα,η

8

Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων

1.165

Συλιβαινιώτικα,τα

1.165

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

6.429

Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού

2.252

Διακοπτόν,το

2.183

Καλυβίτης,ο

2

Κερνίτσα,η

13

Λόφος,ο

54

Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού

317

Άνω Διακοπτόν,το

304

Πούντα,η

13

Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος

712

Ελαιών,ο

671

Μετόχιον,το

1

Τερψιθέα,η

40

Τοπική Κοινότητα Ελίκης

516

Ελίκη,η

510

Καλαντέρι,το

6

Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων

339

Ζαχλωρίτικα,τα

339

Τοπική Κοινότητα Καθολικού

29

Καθολικόν,το

29

Τοπική Κοινότητα Κερυνείας

362

Κερύνεια,η

35

Νέα Κερύνεια,η

327

Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς

355

Δερβένιον,το

140

Μαμουσιά,η

214

Σταυριά,η

1

Τοπική Κοινότητα Νικολαιίκων

438

Νικολαίικα,τα

438

Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου

366

Ριζόμυλος,ο

366

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς

429

Ροδιά,η

429

Τοπική Κοινότητα Τραπέζης

314

Παραλία Τραπέζης,η

40

Τράπεζα,η

274

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ

3.236

Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσης

189

Αρραβωνίτσα,η

166

Συνανιά,τα

23

Τοπική Κοινότητα Δαμακινίου

76

Βουνόπυργος,ο

0

Δαμακίνιον,το

76

Τοπική Κοινότητα Ζήριας

822

Άνω Ζήρια,η

3

Ζήρια,η

501

Κυανή Ακτή,η

33

Λαμπίριον,το

218

Ροδινή,η

1

Σαρκουνάς,ο

66

Τοπική Κοινότητα Καμάρων

1.323

Καμάραι,αι

1.218

Μπούκα,η

69

Πεύκα,τα

36

Τοπική Κοινότητα Νέου Ερινεού

407

Νέος Ερινεός,ο

407

Τοπική Κοινότητα Σαλμενίκου

419

Άνω Σαλμενίκον,το

12

Βοτένη,η

13

Κάτω Σαλμενίκον,το

225

Μονή Αγίας Ελεούσης,η

11

Νέο Σαλμενίκον,το

158

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

6.311

Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης

2.564

Ροδοδάφνη,η

2.564

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

399

Άγιος Κωνσταντίνος,ο

399

Τοπική Κοινότητα Άλσους

123

Άλσος,το

123

Τοπική Κοινότητα Βερίνου

201

Βερίνον,το

178

Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,η

23

Τοπική Κοινότητα Γκραίκα

73

Γκραίκας,ο

73

Τοπική Κοινότητα Γρηγόρη

111

Γρηγόρης,ο

97

Επταπίττα,η

14

Τοπική Κοινότητα Δημητροπούλου

187

Δημητρόπουλον,το

187

Τοπική Κοινότητα Δουκαναιίκων

53

Άνω Δουκαναίικα,τα

22

Δουκαναίικα,τα

31

Τοπική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας

297

Κρήνη,η

293

Μικρόνι,το

4

Τοπική Κοινότητα Λάκκας

147

Λάκκα,η

147

Τοπική Κοινότητα Λόγγου

659

Λόγγος,ο

659

Τοπική Κοινότητα Μάγειρα

55

Μάγειρας,ο

55

Τοπική Κοινότητα Μυρόβρυσης

211

Μυρόβρυση,η

211

Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών

232

Νεραντζιαί,αι

232

Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων

902

Σελιανίτικα,τα

902

Τοπική Κοινότητα Τούμπας

97

Μερτίδιον,το

21

Τούμπα,η

76