Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (02/09/2015)