Νέα για την Γεωργική Παραγωγή

18.01.2017

Οι πεδινές και ημιορεινές περιοχές εμφανίζουν μεγάλη δυναμικότητα στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής και αποτελούν δυναμικές ζώνες του πρωτογενή τομέα.

 

Εικόνα 1. Ανάγλυφο Δ. Αιγιαλείας

Ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει εντατικά στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Αιγιαλείας. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαιτέρως ότι η γεωργία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας.