Αποφάσεις Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας (12/07/2016)