ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Το «Κελάρι της Αγάπης» 

Διοικούσα επιτροπή:

Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Βενιανάκης 

κα Βασιλική Κούσκουρη.

 Αίγιο, Π. Χαραλάμπους 10 .

Τηλ. επικοινωνίας  26910 28398.