Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(10/05/2017)