Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής(12/05/2017)