Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(04/07/2017)