προσκληση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25-07-2017 (ΤΑΚΤΙΚΗ)