Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(06/12/2017)