Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/06/2018 19:00)