«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ελληνικών Νεοφυών Επιχειρήσεων σε εκδηλώσεις στο Ντύσσελντορφ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 3/12/2018
Αρ. Πρωτ. 208403/K3
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ.- Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Α. Παπανδρέου 37
151.80 Μαρούσι
Νίκος Καραΐσκος
210-3443840
nkaraiskos@minedu.gov.gr
Προς:
Πίνακα Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ελληνικών Νεοφυών Επιχειρήσεων σε
εκδηλώσεις στο Ντύσσελντορφ».
ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ. Φ.200/27/ΑΣ2831/30.10.2018 έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο
Ντύσσελντορφ
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη κάθε ενδιαφερόμενης ελληνικής νεοφυούς επιχείρησης τις
εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο Ντύσσελντορφ το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2019 και αποτελούν
σημαντικές ευκαιρίες για προβολή, αναζήτηση επενδυτών για καινοτόμα προγράμματα καθώς και την
πραγματοποίηση συναντήσεων προς σύναψη συνεργασιών.
Η πρώτη εκδήλωση είναι η Digital Demo Day και πραγματοποιείται την 7η Φεβρουαρίου 2019. Από
τους Γερμανούς διοργανωτές δίδεται η δυνατότητα σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν δικό τους,
διακριτό χώρο εφόσον συμμετάσχουν περισσότερες από πέντε εταιρείες. Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν στο
https://digihub.de/en/veranstaltungen/ddd2019 .
Η δεύτερη εκδήλωση είναι η Start Up Woche, Enterprise Europe Network, 5-12.04.2019, στην οποία
θα φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός εταιρειών και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για πραγματοποίηση επαφών
και διμερών συναντήσεων. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις δράσεις της εκδήλωσης στο
https://www.startupwoche-dus.de/en/ .
Στην περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος και για το συντονισμό των ελληνικών συμμετοχών, οι
επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της
Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Βασιλική Μπερνίκου