Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(23/04/2019)