Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Αιγιαλείας(15/10/2019 13:45)