Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (22-10-2019).