ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ 3-11-2019)».