Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(04/12/2019)