Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (04/02/2020 14:00)