Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (04/02/2020 20:30)