Έκτακτη επισιτιστική ενίσχυση στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτών από τις συνέπειες του Covid-19.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, θα υλοποιήσει πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτών από τις συνέπειες  του  Covid-19. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη ωφελούμενων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κ Πολιτισμού, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Σημειώνεται ότι η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.  H παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα 14/09/2020 μέχρι Παρασκευή 25/09/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: merimna@aigialeia.gov.gr.   Επίσης, θα γίνεται κατάθεση των αιτήσεων στο γραφείο του Τμήματος της Κοινωνικής Προστασίας, Αράτου 67 & Ρ. Φεραίου, μόνο για όσους συμπολίτες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Τηλέφωνο επικοινωνίας 26910 26136  (εσωτ.1). 

 

 

Upload your file: