Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (10/08/2015)