Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αιγιαλείας (27/08/2015)