Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (31/08/2015)