«Αλλαγή τόπου συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης στις 13/10/2015»