Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(06/11/2015)