Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας(07/12/2015)