Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(11/12/2015)