Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(27/07/2016)