Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/01/2017)